แผ่นฟู้ดเกรด NR

รายละเอียด

มนุษย์แล้วก็สัตว์ ต่างมีความอันตรายถ้าหากใช้ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ไปใช้ในระบบงานที่ไม่ตรงกับการทำงานที่จำต้องเอาใจใส่กับงาน ให้มั่นใจในความปลอดภัย ว่ายางต้องเป็น ฟู้ดเกรดจริงๆเป็นเกรด เฉพาะที่ทำมาเพื่อการใช้แรงงานด้านความจำเป็นสิ่งที่สัมผัสอาหาร ที่ทนต่อความร้อน ระบบหน้าที่ผลิต น้ำ กับอาหารย่อมมีการเสี่ยง ที่โดนหรือสัมผัสอาหารได้อย่างโดยตรงควรจะมีสิ่งที่รองรับการทำงานระหว่างเครื่องจักรและสินค้าสำนักงานผลิต ไม่ให้สำหรับถูกกัน โดนกันทำให้อาหารมีการป่นเปื่อนไปสู่ ระบบการทำงานการผลิตของของกิน และน้ำ เมื่อกินย่อมอาจกำเนิดความไม่ปลอดภัย ต่อระบบร่างกาย

แผ่นฟู้ดเกรด NRแผ่นฟู้ดเกรด NR

แผ่นยางสัมผัสอาหาร การใช้งานด้านอื่นๆ Other Usability FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันน้ำ water ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนน้ำ water ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันกระแทก Impact ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนกระแทก Impact ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารลดแรงกระแทกReduce ForceFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันซึม Leak ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันน้ำมัน Oil ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนน้ำมัน Oil ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันแรงฉีกขาดTear ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนแรงฉีกขาด Tear ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันน้ำมันพืช Vegetable Oil ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนน้ำมันพืช Vegetable Oil ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันน้ำมันจากสัตว์ Animal Oil ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนน้ำมันจากสัตว์ Animal Oil ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนกรด Acid ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนด่าง Alkali ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันด่าง Alkali ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันกรด Acid ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันน้ำมันเครื่อง Engine Oil ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนน้ำมันเครื่อง Engine Oil ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนโอโซน Ozone ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันโอโซน Ozone ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนแสงแดด Sunlight ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันแสงแดด Sunlight ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนแสงยูวี UV Light ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันแสงยูวี UV Light ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนสารเคมี Chemicals ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันสารเคมี Chemicals ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนการเสื่อมสภาพ Deterioration ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันการเสื่อมสภาพ Deterioration ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนแรงดัน Pressure ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันแรงดัน Pressure ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนสภาพแวดล้อม Environment ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันสภาพแวดล้อม Environment ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนลามไฟ Flame Retardant ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันลามไฟFlame Retardant ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนควัน Fume ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันควัน Fume ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนแรงเสียดสี Friction ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันแรงเสียดสี Friction ResistantFDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารลดเสียงรบกวน Noise Reduction FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทางการแพทย์ Medical Grade &FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนความร้อน Heat Resistant FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันความร้อน Heat Resistant FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันความร้อนสูง High Temperature Resistant FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนความร้อนสูง High Temperature Resistant FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารทนความเย็นต่ำ Low Temperature Resistant FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารกันความเย็นต่ำ Low Temperature Resistant FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารห้องเย็น Cold Room FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารห้องแช่แข็ง Freezer Room FDA Food Contact Rubber Sheet

 • แผ่นยางสัมผัสอาหารพร้อมเอกสารรับรอง / ใบรับรอง Certificate FDA Food Contact Rubber Sheet


แผ่นฟู้ดเกรด NR

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่

Mobile : 095 - 206 - 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่ 22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

แผ่นฟู้ดเกรด NR

Trackbacks


Trackback specific URI for this entry

  No Trackbacks

Comments


  No comments

The author does not allow comments to this entry